Aræ buy æskriuræ raru

Enviat per Marc Cabarrocas | Enviat a , , , , | Enviat a 4/22/2009

Abui æskriurèm d'unæ formæ mol ækstrañæ. Æskribim funètikamént... Æl kæ æs prununsii æmb æl so dunæ 'U' u æskribim unæ 'U' i si læ bukal ès nèutræ ja pudèu bèuræ kom s'æskriu, oi?

No é trubat kap simbul millo pær læs bucals nèutræs, u séntu.

Ækèt mètudæ d'æskriuræ ès unæ putadæ pær culpæ dæ læ mælæidæ bucal nèutræ kæ s'a d'æskriuræ æm ALT+0230 (ALT+0198 pær læs mæjuskulæs) i æ més ès dæ mal yeji pær læ faltæ dæ praktikæ kæ fa kæ u yæjim kom si fos 'aé'.

Kom kæ betx kæ æxo no pruspéræ pusaré læs "réglæs dæ træduksio" i "a otra kosa mariposa" (ostiæ kè facil ès æl cæstæya, kæ no ténæn bukals nèutræs)

Normes:

1 - Sense accents per agudes, planes i esdrújules. Si no saps com es pronuncia una paraula és que no l'has de fer servir o que necessites aprendre-te-la
2 - V desapareix, el so "b" es queda tot amb "B"
3 - E oberta = è; E tancada = é; vocal nèutre = æ
4 - Tot el que soni "U" s'escriu amb "u", el mateix amb la "b", la "k", la "j", la "i"...
5 - Per no posar dues lletres la "ny" passa a ser "ñ", la "ll" passa a "y" (total ja no es fa servir gracies a la regla anterior i al fet que tot lo que soni "i" s'escriu amb "i")
6 - Desapareix la "güe", "güi". Si s'escriu "gue" sona amb la "u" i si s'escriu "ge" sona sense "u". Si es vol el so de la "j" s'escriu "je" i "ji" i fora problemes (Ex: pingui (pingüí), jironæ(girona), geñu(guenyo))

PD: És més que provable que jo mateix faci errors a l'hora d'escriure "raru" i escrigui "bé" sense voler... que espereu, és una matada aprendre a escriure malament (i lo ràpid que n'aprenen els "hoygan"...)

Parides (0)

Publica un comentari a l'entrada